Nhà ở xã hội TP Hồ Chí Minh - Căn hộ giá rẻ Sài Gòn: Chợ Long Hoa

Mở bán sạp ki ốt chợ Long Hoa thị trấn Hòa Thành tỉnh Tây Ninh

Chính thức mở bán sạp, ki ốt trung tâm thương mại chợ Long Hoa:
phối cảnh
Phối cảnh chợ Long Hoa theo thiết kế mới

Phân phối nhà ở xã hội - Căn hộ giá rẻ