Lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở xã hội năm 2015 là 5%/năm | Nhà ở xã hội TP Hồ Chí Minh - Căn hộ giá rẻ Sài Gòn
Home » » Lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở xã hội năm 2015 là 5%/năm

Lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở xã hội năm 2015 là 5%/năm

- Mức lãi suất áp dụng cho  gói 30.000 tỷ năm 2015 không đổi so với năm 2014 là 5%/năm.


Lãi suất 2015
Lãi suất nhà ở xã hội năm 2015 không đổi với năm 2014


   Ngày 29/12/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 2788/QĐ-NHNN về việc mữa lãi suất của các ngân hàng thương mại (NHTM) áp dụng trong năm 2015 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư số 11/2012/TT-NHNN ngày 15/5/2013 (gói 30.000 tỷ) và Thông tư số 32/2014/TT-NHNN ngày 18/11/2014.

   Theo đó, mức lãi suất của các NHTM áp dụng trong năm 2015 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư số 11/2012/TT-NHNN ngày 15/5/2013 và Thông tư số 32/2014/TT-NHNN ngày 18/11/2014 là 5,0%/năm.

   Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ 01/01/2015 và thay thế Quyết định số 21/QĐ-NHNN ngày 02/01/2014 của Thống đốc NHNN về mức lãi suất của các NHTM áp dụng trong năm 2014 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013.


   Năm 2014, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã quyết định mức lãi suất của các ngân hàng thương mại đối với dư nợ của các khoản cho vay này là 5%/năm. Như vậy, lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở trong năm 2015 vẫn giữ nguyên so với năm 2014 và thấp hơn 1%/năm so với mức lãi suất cho vay trong năm 2013.


Theo Trí Thức Trẻ/SBV

0 nhận xét:

Phân phối nhà ở xã hội - Căn hộ giá rẻ