Nhà ở xã hội TP Hồ Chí Minh - Căn hộ giá rẻ Sài Gòn: Gói 30000 tỷ

Hướng dẫn đăng ký mua Nhà Ở Xã Hội và thủ tục vay vốn gói 30000 tỷ

    Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ : Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội được ban hành ngày 20/11/2013 có hiệu lực từ ngày 10/01/2014 đến nay sau 6 tháng ban hành đã có thông tư hướng dẫn chính thức được ban hành vào ngày 23/05/2014 sẽ có hiệu lực vào ngày 08/07/2014


ND188
Nhà Ở Xã Hội biến giấc mơ sở hữu nhà của bạn thành hiện thực


    Đứng góc độ là chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội HQC Plaza - là dự án nhà ở xã hội đầu tiên cũng là dự án nhà ở xã hội kiểu mẫu, tiên phong của TP Hồ Chí Minh, công ty cổ phần TV-TM-DV địa ốc Hoàng Quân chúng tôi luôn tích cực học tập, rèn luyện, trau dồi kiến thức, cập nhật thông tin mới nhất về các thông tư hướng dẫn về nhà ở xã hội để tư vấn cho khách hàng một cách tốt nhất.

   Sau quá trình học tập và nghiên cứu thông tư hướng dẫn nghị định 188 chúng tôi có thể tóm tắt các nội dung chính sau:
© Đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội:
    a. Người công với cách mạng
    b. Cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, sự nghiệp, cơ quan Đảng và đoàn thể hưởng lương từ ngân sách nhà nước nước (là những người trong biên chế nhà nước) và các đối tượng đang làm việc theo diện hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế của các cơ quan này.
    c. Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp.
    d. Công nhân, người lao động thuộc các thành phần kinh tế làm việc tại khu công nghiệp, cụm khu công nghiệp vừa và nhỏ, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao, các cơ sở sản xuất, dịch vụ công nghiệp, thủ công nghiệp (kể cả các cơ sở khai thác, chế biến) của tất cả các ngành, nghề.
    đ. Người thuộc diện hộ gia đình nghèo tại khu vực đô thị nằm trong chuẩn nghèo do Thủ tướng Chính phủ quy định.
    e. Đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định của pháp luật về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội; người cao tuổi độc thân, cô đơn không nơi nương tựa tại khu vực đô thị.
    g. Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ khi hết tiêu chuẩn được thuê nhà ở công vụ.
    h. Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện tái định cư mà chưa được bố trí đất ở hoặc nhà ở tái định cư.
    i. Người có thu nhập thấp đang làm việc tại các tổ chức, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, hoặc là người đang nghỉ chế độ có hưởng lương hưu theo quy định, người lao động tự do, kinh doanh cá thể mà không thuộc diện phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.  (hiện tại mức thu nhập chịu thuế theo quy định của bộ tài chính với đối tượng không có người phụ thuộc là trên 9 triệu)
   k. Học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, trung cấp nghề và trường dạy nghề cho công nhân không phân biệt công lập và ngoài công lập (đối tượng quy định tại Điểm này chỉ được phép thuê nhà ở xã hội).
© Điều kiện được mua nhà ở xã hội:
      Trường hợp chưa có nhà:
        - Chưa có nhà ở và đang phải ở nhờ, thuê, mượn nhà ở của người khác hoặc có nhà ở nhưng đã bị Nhà nước thu hồi đất để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc đã bị giải tỏa để cải tạo chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp và không được bồi thường bằng nhà ở, đất ở khác.
        - Chưa được Nhà nước giao đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai.
       - Chưa được mua, thuê, thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hoặc chưa được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án khác.
        - Chưa được tặng nhà tình thương, nhà tình nghĩa.
      * Trường hợp đã có nhà:
        - Có nhà ở là căn hộ chung cư nhưng diện tích bình quân của hộ gia đình dưới 8 m2 sàn/người;
      -Có nhà ở riêng lẻ nhưng diện tích nhà ở bình quân của hộ gia đình dưới 8m2 sàn/người và diện tích khuôn viên đất của nhà ở đó thấp hơn tiêu chuẩn diện tích đất tối thiểu thuộc diện được phép cải tạo, xây dựng theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà ở;
       - Có nhà ở riêng lẻ nhưng bị hư hỏng khung - tường và mái và diện tích khuôn viên đất của nhà ở đó thấp hơn tiêu chuẩn diện tích đất tối thiểu thuộc diện được phép cải tạo, xây dựng theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà ở.
      * Điều kiện về cư trú:
        - Có hộ khẩu thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội do các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng. 
        - Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì người có nhu cầu mua nhà ở xã hội phải có đăng ký tạm trú, có hợp đồng lao động có thời hạn từ một năm trở lên và giấy xác nhận (hoặc giấy tờ chứng minh) về việc có đóng bảo hiểm xã hội của cơ quan bảo hiểm tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có nhà ở xã hội. ( Tải mẫu xác nhận đóng BHXH Tại đây)
© Hướng dẫn thủ tục đăng ký mua nhà ở xã hội:
   1. Đơn xin đăng ký mua nhà ở xã hội (Tải mẫu Tại đây)
   2. Giấy xác nhận về thực trạng nhà ở:
       - Đối tượng thuộc điểm b, c, g (Tải mẫu Tại đây)
       - Đối tượng thuộc điểm a, d, đ, e, i (Tải mẫu Tại đây)
   3. Giấy xác nhận đã trả lại nhà công vụ đối với đối tượng thuộc điểm g (Tải mẫu Tại đây)
   4. Giấy xác nhận mức thu nhập với đối tượng thuộc điểm i (Tải mẫu Tại đây)
© Thủ tục vay vốn gói tín dụng 30000 tỷ mua nhà ở xã hội:
   1. Hồ sơ pháp lý:
       -  Giấy CMND/chứng minh sĩ quan QĐNDVN/hộ chiếu còn hiệu lực, sổ hộ khẩu/ sổ tạm trú dài hạn (nếu có) của khách hàng vay và vợ/chồng khách hàng vay (nếu có). Đối với trường hợp tạm trú thì phải có đóng bảo hiểm xã hội từ 1 năm trở lên (Giấy xác nhận của đã đóng bảo hiểm xã hội từ 1 năm trở lên không cần liên tục.) 
       - Giấy ĐK kết hôn (bản sao y) hoặc xác nhận độc thân (bản chính).
    2. Hồ sơ vay vốn:
       - Giấy đề nghị vay vốn
       -   Hồ sơ chứng minh nguồn trả nợ: (bản chính hoặc sao y)
              ·  Hợp đồng lao động trên 1 năm hoặc quyết định tuyển dụng/bổ nhiệm/tăng lương… và các giấy tờ khác (nếu có).          
               ·   Đối với trường hợp khách hàng nhận lương qua tài khoản: Sao kê tài khoản nhận lương của khách hàng (tối thiểu 6 tháng gần nhất trở lên); Đối với trường hợp khách hàng là Cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, sự nghiệp, cơ quan Đảng và đoàn thể hưởng lương từ ngân sách nhà nước nhận lương bằng tiền mặt hoặc làm việc trong các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân nhận lương bằng tiền mặt: xác nhận thu nhập 6 tháng gần nhất của đơn vị công tác(xác nhận rõ thu nhập hàng tháng). Đối với khách hàng không thuộc các trường hợp trên: quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm gần nhất và xác nhận thu nhập 6 tháng gần nhất của đơn vị công tác (xác nhận thu nhập rõ hàng tháng)
                  ·  Nguồn thu nhập hợp pháp khác.
       - Hồ sơ chứng minh mục đích vay vốn:
            ·   Hợp đồng mua bán nhà ở (bản photo có đóng dấu treo của chủ đầu tư)
            ·   Giấy tờ chứng minh các khoản thanh toán đã thực hiện; (bản photo có đóng dấu treo của chủ đầu tư)
            ·   Các giấy tờ liên quan khác (nếu có).

Hiện tại đã có thông tư số 20/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội chính thức có hiệu lực áp dụng từ ngày 15/08/2016. (xem hướng dẫn chi tiết Tại đây)
Để được hướng dẫn đăng ký mua nhà ở xã hội và biết thêm chi tiết về thủ tục vay vốn gói 30000 tỷ xin vui lòng liên hệ: 
Hotline: 0903 778 123 gặp Mr Thìn
Chuyên viên tư vấn công ty cổ phần TV-TM-DV Địa Ốc Hoàng Quân
286-288 Huỳnh Văn Bánh, P11, Q Phú Nhuận, TPHCM

Đăng Ký Suất Mua Nhà Ở Xã Hội tại TP Hồ Chí Minh trong gói 30000 tỷ theo nghị quyết 02NQ/CP

Nhằm góp phần giải quyết nhu cầu về nhà ở cho các đối tượng đủ điều kiện được mua Nhà ở xã hội theo quy định của Chính phủ, được sự chấp thuận của lãnh đạo Uỷ ban Nhân dân Tp.HCM, Công ty CP TV – TM - DV Địa Ốc Hoàng Quân đã triển khai Chương trình cung cấp Nhà Ở Xã Hội - Thương Mại giá ưu đãi thuộc dự án HQC HÓC MÔN và HQC PLAZA cho:

  • Cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc các cơ quan Đảng, nhà nước, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp; viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập; lực lượng vũ trang nhân dân, hoặc
  • Người lao động thuộc các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, hợp tác xã được thành lập vào hoạt động theo quy định của pháp luật; người đã được nghỉ lao động theo chế độ quy định; người lao động tự do, kinh doanh cá thể
đang sinh sống và làm việc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, với sự hợp tác, hỗ trợ của Ngân hàng BIDV và AGRIBANK TP.HCM cho vay hỗ trợ lãi suất theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ, với nhiều ưu đãi vượt trội từ Nhà nước như:
- VAT chỉ có 5%
- Được vay đến 80% giá trị căn hộ, lãi suất không vượt quá 6%/năm (ổn định ít nhất 15 năm).
- Thời gian vay 15 – 20 năm (trả góp từ 2,5 triệu đến 4,5 triệu/tháng)

- Cam kết hoàn trả lại tiền nếu khách hàng không vay được lãi suất ưu đãi trong gói 30000 tỷ
- Cam kết giao nhà đúng tiến độ với chế tài cụ thể trong Hợp đồng mua bán. Các cơ quan nhà nước như: Bộ xây dựng, UBND TP.HCM, Cơ quan thuế, Thanh tra chính phủ, Kiểm toán nhà nước, Ban Thường Vụ Đoàn Thanh Niên Bộ Công An… sẽ giám sát và quản lý tiến độ trong suốt quá trình thi công hàng ngày tại dự án, ngoài ra quý khách hàng có thể theo dõi trực tiếp tiến độ dự án Tại đây
* Hơn 500 khách hàng giải ngân thành công trong gói 30.000 tỷ.


I. Dự án nhà ở xã hội - thương mại HQC Hóc Môn:

nhà ở xã hội HQC Hóc Môn
II. Dự án nhà ở xã hội HQC Plaza:


nhà ở xã hội hqc plaza
Để được tư vấn chi tiết và đăng ký suất mua Nhà ở xã hội, vui lòng liên hệ trực tiếp Chủ đầu tư (Chủ đầu tư tiếp nhận mọi thắc mắc, đóng góp và kiến nghị về dự án):
Công ty Cổ Phần TV-TM-DV Địa Ốc Hoàng Quân
Phòng tư vấn và chăm sóc khách hàng:
Hotline: 0903 778 123 gặp Mr Thìn

Lễ khởi công HQC Plaza phát sóng trên chương trình thời sự tối 17/11/2013


Những lý do nên mua nhà ở xã hội, căn hộ giá rẻ tại TP Hồ Chí Minh

Bạn đang sinh sống và làm việc tại TPHCM? Bạn chưa có nhà, bạn đang ở cùng người thân hoặc đang đi thuê trọ? Bạn độc thân hoặc đã lập gia đình và muốn sở hữu một căn hộ - một tổ ấm cho riêng mình? Đây chính là thời điểm tuyệt vời để biến giấc mơ của bạn trở thành hiện thực.
goi 30000 ty
Liệu gói 30000 tỷ sẽ biến giấc mơ tổ ấm của bạn thành hiện thực?
Như bạn đã biết hiện tại thị trường Bất động sản đang gặp rất nhiều khó khăn, thị trường đóng băng, tính thanh khoản kém. Nhưng đây lại là cơ hội tuyệt vời cho những người có nhu cầu thực sự về nhà ở vì:
 - Giá bất động sản gần như đã chạm đáy, về với giá trị thực.
 - Được hưởng nhiều ưu đãi từ nhà nước (gói 30000 tỷ).
Gói 30000 tỷ vào thời điểm hiện tại rất khó tiếp cận và người mua vẫn chưa nắm được về thủ tục và các dự án nào chính thức được phê duyệt vay trong gói này, dự án nào lấy gói 30.000 tỷ ra làm chiêu PR?
Đứng ở góc độ là chủ đầu tư hai dự án nhà ở xã hộ HQC Plaza và nhà ở xã hội thương HQC Hóc Môn đủ điều kiện và được hưởng hỗ trợ chính thức từ gói 30.000 tỷ đã được ngân hàng ghi vốn cụ thể:
 - 540 tỷ cho dự án nhà ở xã hộ HQC Plaza được ngân hàng BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn trực tiếp tiếp nhận hồ sơ và giải ngân cho khách hàng.
 - 315 tỷ cho dự án nhà ở xã hội - thương mại HQC Hóc Môn được ngân hàng Agribank TP.HCM tiếp nhận hồ sơ và giải ngân.
Địa ốc Hoàng Quân mong muốn mang lại cho khách hàng có nhu cầu thực về nhà ở có cơ hội biến ước mơ tổ ấm trở thành hiện thực. Công ty có những chính sách hỗ trợ đặc biệt để khách hàng có thể tiếp cận và vay vốn được trong gói 30 000 tỷ:
 - Hỗ trợ, hướng dẫn làm hồ sơ cho khách hàng. Công ty có riêng bộ phận Tài Chính để thẩm định qua hồ sơ của khách hàng và nộp qua ngân hàng.
 - Cam kết hoàn trả lại toàn bộ số tiền cho khách hàng nếu khách hàng không vay được gói 30000 tỷ (có ghi rõ điều khoản trong hợp đồng đặt cọc và hợp đồng mua bán).
 - Khách hàng mua chỉ cần thanh toán 20% trước để ký hợp đồng mua bán (dao động từ 100 - 200 triệu tùy vào giá trị căn hộ) còn lại sẽ được ngân hàng hỗ trợ cho vay 80% thời hạn vay tối đa 20 năm với lãi suất ưu đãi dưới 6% trong 15 năm đầu.
 - Được giảm 50% mức thuế VAT (chỉ còn 5%).
 - Hỗ trợ làm thủ tục nhanh  trong vòng từ 15 - 30 ngày sẽ có thông báo của ngân hàng chấp thuận hay từ chối cho vay.
Nếu được chấp thuận cho vay hàng tháng bạn sẽ trả hàng tháng số gốc cố định cộng với lãi suất tính trên dư nợ giảm dần (trung bình từ 2.5 - 5 triệu/tháng).
Vậy còn chần chừ gì nữa bạn hay nhấc máy lên để gọi cho tôi để được tư vấn kỹ hơn:
Hotline: 0903 778 123 (vui vẻ, nhiệt tình, tư vấn miễn phí 100%)
Hướng dẫn chi tiết hồ sơ, thủ tục vay gói 30000 tỷ: Xem tại đây

Hồ sơ thủ tục cần thiết để vay vốn gói 30000 tỷ

Đứng ở góc độ là chủ đầu tư hai dự án nhà ở xã hộ HQC Plaza và nhà ở xã hội thương mại HQC Hóc Môn đủ điều kiện và được hưởng hỗ trợ chính thức từ gói 30000 tỷ - địa ốc Hoàng Quân mong muốn mang lại cho khách hàng có nhu cầu thực về nhà ở có cơ hội biến ước mơ tổ ấm trở thành hiện thực. Công ty có những chính sách hỗ trợ đặc biệt để khách hàng có thể tiếp cận và vay vốn được trong gói tín dụng 30 000 tỷ.
Gói 30000 tỷ
Gói 30000 tỷ giúp nhiều người có cơ hội sở hữu nhà
Sau quá trình làm việc với ngân hàng cũng như theo các thông tư, nghị quyết hướng dẫn công ty đã soạn ra những thông tin cơ bản và cần thiết nhất để khách hàng dễ nắm bắt về:
® Đối tượng được hưởng trợ cấp từ gói lãi suất ưu đãi 30000 tỷ:
  • Đối tượng 1: cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp; viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập; lực lượng vũ trang nhân dân;
  • Đối tượng 2: đối tượng thu nhập thấp là người lao động thuộc các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật; người đã được nghỉ lao động theo chế độ quy định; người lao động tự do, kinh doanh cá thể.
® Điều kiện để vay vốn gói 30.000 tỷ:
 - Khách hàng mua căn hộ thương mại giá rẻ, dự án nhà ở xã hộ có diện tích căn hộ dưới 70m2, đơn giá bán bao gồm thuế VAT dưới 15 triệu/m2
 - Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, hoặc có nhà ở nhưng diện tích quá chật chội. Cụ thể là:
  + Có nhà ở là căn hộ chung cư, nhưng diện tích nhà ở bình quân của hộ gia đình thấp hơn 8m2 sử dụng/người;
  + Có nhà ở riêng lẻ, nhưng diện tích nhà ở bình quân của hộ gia đình thấp hơn 8m2 sử dụng/người và diện tích khuôn viên đất của nhà ở đó nhỏ hơn diện tích đất được cấp phép xây dựng theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
  + Chưa có nhà ở nhưng có đất ở và đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và diện tích đất ở đó nhỏ hơn diện tích đất được cấp phép xây dựng theo quy định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.
 - Đối tượng được vay vốn phải có hộ khẩu thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có dự án nhà ở. Trường hợp tạm trú thì phải có đóng bảo hiểm xã hội từ 01 năm trở lên (có thể không liên tục) và có giấy xác nhận của cơ quan bảo hiểm. Trường hợp đối tượng làm việc tại chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại địa phương nơi có dự án mà việc đóng bảo hiểm thực hiện tại địa phương nơi công ty có chi nhánh hoặc văn phòng đại diện thì cũng được áp dụng quy định tại điểm này nhưng phải có giấy xác nhận của công ty về việc đóng bảo hiểm.
® Các hồ sơ cần chuẩn bị để vay vốn:
 * Hồ sơ pháp lý:
  - Giấy đề nghị vay vốn (bản gốc, theo mẫu của BIDV). 
  - CMND/hộ chiếu/CMQĐ/ còn hiệu lực của khách hàng, của vợ (chồng) của khách hàng (bản sao y).
  - Hộ khẩu thường trú/KT3/Sổ tạm trú/Giấy xác nhận hộ khẩu (bản sao y).
  - Hóa đơn thanh toán tiền điện thoại nhà cố định hoặc tiền điện, nước, truyền hình cáp của hai tháng gần nhất (bản gốc) – nếu có. 
  - Giấy đăng ký kết hôn hoặc Giấy chứng nhận độc thân (bản sao y). 
  - Bản gốc xác nhận đơn vị đang công tác đối với đối tượng 1 (phục lục 1 - theo TT 07/2013/TT-BXD) Tải mẫu tại đây. Hoặc bản gốc xác nhận của UBND phường (theo mẫu phụ lục 1 - theo TT 18/2013/TT-BXD) Tải mẫu tại đây.
 * Hồ sơ tài sản đảm bảo :
  - Tài sản khác: các chứng từ (bản gốc) chứng minh quyền sở hữu hợp pháp tài sản của khách hàng: Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, Giấy tờ có giá, thẻ tiết kiệm,… Khi khách hàng thế chấp tài sản bằng tài sản khác hồ sơ nhà ở chỉ cần bản sao y.
  - Tài sản hình thành từ vốn vay: hợp đồng mua bán nhà: sao y của công ty bán. Hóa đơn, biên lai: Sao y của công ty bán.
 * Hồ sơ chứng minh tài chính:
  - Hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 năm trở lên hoặc Quyết định tuyển dụng hoặc Quyết định biên chế, Quyết định tăng ngạch lương gần nhất (bản sao y). 
  - Sao kê lương 6 tháng gần nhất hoặc bảng lương của đơn vị công tác hoặc xác nhận lương của đơn vị công tác (bản gốc). 
  - Các chứng từ chứng minh thu nhập từ hoạt động kinh doanh khác (như Hợp đồng dân sự, kinh doanh thương mại, bảng kê xác nhận nguồn thu, lợi nhuận từ góp vốn, hoạt động đầu tư,…). Bản Photo

Để được hướng dẫn thêm chi tiết quý khách vui lòng liên hệ:
Hotline: 0903 778 123 gặp Mr Thìn
Chuyên viên tư vấn vay vốn gói 30000 tỷ - công ty cổ phần TV-TM-DV Địa Ốc Hoàng Quân
286-288 Huỳnh Văn Bánh, P11, Q Phú Nhuận, TPHCM

Phân phối nhà ở xã hội - Căn hộ giá rẻ